Druhá : směna


NAFTA

Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), která vstoupila v platnost 1. ledna 1994, byla obchodní dohoda mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem. Tato dohoda měla významný dopad na mexickou ekonomiku a byla jedním z klíčových důvodů povstání Zapatistů v Chiapasu.

Zapatisté zahájili své povstání v den, kdy NAFTA vstoupila v platnost. Považovali NAFTA za hrozbu pro drobné mexické zemědělce, protože zrušení ochranných opatření vedlo k přílivu levných zemědělských produktů z USA. To způsobilo, že mnoho zemědělců ztratilo svou obživu, což vedlo k nárůstu chudoby a sociálních problémů v již tak znevýhodněných oblastech, jako je Chiapas.

NAFTA byla vnímána jako symbol neoliberální politiky, který zvýhodňuje velké korporace a zahraniční investory na úkor místních komunit. Povstání Zapatistů bylo reakcí na tento ekonomický a sociální útlak. Noam Chomsky uvedl, že “NAFTA je v podstatě systém pro zajištění práv investorů, ve kterém jsou pracovní síla a životní prostředí druhořadé.”​