Druhá : směna


Druhá směna je feministický web magazín. Vychází každé první pondělí v měsíci odpoledne. Cílem Druhé směny je prezentovat feministické pohledy na společnost, které kladou důraz na sociální spravedlnost, postkolonialismus a queer zkušenost.

Projekt vznikl za laskavé podpory Nadace Rosy Luxemburgové, e.v., zastoupení v České republice.

Kontakt: redakce@druhasmena.cz