Druhá : směna


Druhá : směna je feministický web magazín. Vychází každé první pondělí v měsíci odpoledne. Cílem Druhé : směny je prezentovat feministické pohledy na společnost, které kladou důraz na sociální spravedlnost, postkolonialismus a queer zkušenost.
Kontakt: redakce@druhasmena.cz
V letech 2022 - 2023 byly vybrané texty Druhé : směny podpořeny nadací Rosa Luxemburg Stiftung e.V., zastoupení v České republice.