Druhá : směna


Františka Schormová

Františka Schormová (ona/její) je amerikanistka, literární historička, feministka a jedna ze tří sester (s jedním bratrem k tomu). Zajímají ji critical race studies, zejména otázky spojené s pojetím whiteness a také literatura během studené války. Momentálně působí na Univerzitě Hradec Králové a na postdoc programu ÚČL AV.