Druhá : směna


Zeynab Kirikou Gueye

Zeynab Kirikou Gueye (on*a/on) je interdisciplinarní umělec/umělkyně, mezioborový*á badatel*ka, komunitní organizátor*ka a DJ, jehož/jejíž praxe je ovlivněna láskou k pro-Black queerness, intersekcionalním feminismem a zájmem o ekologii a schopností snít navzdory společenské depresi o vizionařských budoucnostech spolubytí. Jeho*její akademická zkušenost je ovlivněna studiem reflexivních antropologií a postkoloniálních teorií. Individuální kontextualizovanou ztělesněnou zkušenost považuje za zdroj validního vědění. Momentálně dokončuje studium humanitní vzdělanosti na FHS UK.