Druhá : směna


abolicionismus

Abolicionismus je sociální a politické hnutí, které se snaží o zrušení utlačovatelských institucí a praxí. Existuje například otrocký abolicionismus, vězeňský a policejní abolicionismus, rodinný abolicionismus, ale také abolicionismus usilující o zrušení hranic.