Druhá : směna


atestace

atestace znamená získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře*ky nebo klinického*klinické psychologa*žky, předatestační příprava obvykle zahrnuje pět let práce ve zdravotnictví pod supervizí, vzdělávání a je zakončena atestační zkoušku; po absolvování atestace je možné pracovat víc samostatně, získat smlouvu s pojišťovnou nebo dělat školitele*ku