Druhá : směna


BDS

BDS je zkratka pro Boycott, Divestment, and Sanctions (Bojkot, stažení investic a sankce), což je celosvětové hnutí, které se snaží vyvíjet ekonomický a politický tlak na Izrael, aby dodržoval mezinárodní právo, tj. ukončil okupaci a kolonizaci Palestinských území a Golanských výšin, umožnil rovnoprávnost pro arabsko-palestinské občany Izraele a uznal práva na návrat palestinských uprchlíků. BDS vyzývá k bojkotu, stažení investic a aplikování sankcí na stát Izrael.