Druhá : směna


blízký východ

Blízký východ zahrnuje země jižní a západní Asie a severní Afriky. Tento termín je mnohými vnímán jako koloniální konstrukt, protože je spojen s eurocentrickou perspektivou a často také rasistickými předpoklady o obyvatelích tohoto regionu. Termín SWANA naproti tomu nabízí svěží dekoloniální rámec, kterým můžeme odkazovat na stejnou oblast, aniž bychom ji těmito konotacemi zatěžovali.