Druhá : směna


CPP-NPA

Komunistická strana Filipín – Nová lidová armáda (CPP-NPA) je maoistická povstalecká skupina, která vznikla v roce 1968 s cílem svrhnout filipínskou vládu a nahradit ji socialistickým režimem. CPP-NPA usiluje o agrární reformu, sociální spravedlnost a ochranu přírodních zdrojů. V oblastech, které kontroluje, zřizuje lidové vlády a soudy, které umožňují samosprávu a vlastní právní systémy. Aktivně bojuje proti těžařským a dřevařským společnostem, čímž chrání místní ekosystémy a biodiverzitu.