Druhá : směna


etnonárodní

Pojem etnonárodní se obvykle odkazuje na pojmy nebo identity spojené s etnickými skupinami v rámci určitého národa nebo státu. Tento termín zdůrazňuje vztah mezi etnickými skupinami a národní identitou či politikou v rámci daného území nebo společnosti.