Druhá : směna


feminismus třetího světa

Feminismus třetího světa reflektuje jedinečné zkušenosti a boje žen pocházejících z marginalizovaných regionů mimo globální sever, na které negativně dopadají západní imperialistické expanze. Feministky třetího světa se snaží intersekcionálně řešit své specifické socioekonomické problémy. Často kritizují západní bílý feminismus pro jeho komplicitu s kolonialismem.