Druhá : směna


jednání

Když se o jednání mluví v rámci vzdělávacího projektu, jako je Feministická škola, myslím tím koncept dialogické akce, jak to nazývá Freire. Anarchisti*ky tomu říkají přímá akce, kdežto marxisti*ky používají termín revoluční akce.