Druhá : směna


komodifikace

proces přeměny ve zboží, jehož hodnota je daná trhem