Druhá : směna


kompetence

Předpoklady nebo schopnosti pro vykonávání určité funkce. Například mezi pedagogické kompetence by měla patřit schopnost vést dialog a stanovovat si cíle práce.