Druhá : směna


materialistický feminismus

Dle materialistického feminismu je genderová nerovnost ve společnosti způsobená především ekonomickým a materiálním znevýhodněním žen a feminizovaných subjektů.