Druhá : směna


maximální příjem

100% zdanění příjmů od určitého násobku minimálního příjmu