Druhá : směna


nebirární

Nebinarita je zastřešující pojem pro genderové identity, které stojí mimo genderovou binaritu muž/žena.