Druhá : směna


optimismus vůle

Optimismus vůle je pojem ukotvený italským marxistickým myslitelem Antoniem Grascim, který vyzdvihoval důležitost aktivního zapojení se do boje za změnu a za spravedlnost, a to přesto, že je realita nepříznivá. Opakem optimismu vůle je pesimismus intelektu.