Druhá : směna


othering

Kategorizace jednotlivců nebo skupin jako odlišných, zejména od určité normy