Druhá : směna


Palestinští socialisté

Palestinští socialisté jsou politické skupiny a hnutí v Palestině, které kombinují socialistické ideály s bojem za národní osvobození. Patří sem například Lidová fronta za osvobození Palestiny (PFLP) a Demokratická fronta za osvobození Palestiny (DFLP). Jejich politika zahrnuje organizaci samosprávných komunit v uprchlických táborech, podporu vzdělávacích programů a projekty udržitelného rozvoje, které zajišťují základní služby pro marginalizované skupiny. Rovněž se zaměřují na začlenění žen do politických a bojových aktivit.