Druhá : směna


populismus

Politický přístup nebo styl, který klade důraz na blízkost k lidu a prosazování jeho zájmů proti elitám. Levicový populismus se vyznačuje silným zaměřením na přímou demokracii, inkluzivní politiku a často zahrnuje opatření, která posilují sociální spravedlnost a ekonomickou rovnost.