Druhá : směna


prekarita

prekarizace práce je fenomén nahrazování plného pracovního poměru například částečným úvazkem, jednorázovým nákupem služby, dohodou o provedení práce nebo jednotlivými zakázkami. Takto zaměstnané osoby přicházejí o finanční, emoční i sociální jistoty plného poměru, zatímco jejich „zaměstnavatelé“ ušetří na odvodech sociálního pojištění a logistickém aparátu, jež běžné pracovní smlouvy vyžadují.