Druhá : směna


PTSD

posttraumatická stresová porucha; je to opožděná nebo prodloužená reakce na událost mimořádně stresovou nebo život ohrožující; má řadu příznaků, jako jsou například poruchy spánku, noční můry, úzkosti, deprese nebo zvýšená bdělost a úlekové reakce