Druhá : směna


recidivita

Opakované upadávání do nežádoucí situace (například alkoholická fáze)