Druhá : směna


sweatshop

Sweatshop je pracoviště ve kterém je pracovnictvo nuceno vykonávat úkony za velmi náročných podmínek jako jsou dlouhá pracovní doba, nízké finanční ohodnocení a nízká míra bezpečnosti v práci.