Druhá : směna


základní nepodmíněný příjem

koncept peněžní dávky, která by byla v pravidelných intervalech vyplácena všem členkám*ům společnosti