Druhá : směna


adam abdalla

adam abdalla (on/jeho) se narodil v Praze. Z otcovy strany pochází z Izraelem okupovaného města Al-Tira ve střední Palestině a z matčiny strany z malebného Podřipska. Má raději podcasty než knihy a dlouhé přednášky více než psaní článků. Ve volném čase se rád věnuje poslechu palestinského rapu, veslování a lezení sionistům na nervy. Bakaláře studoval na Univerzitě v Leedsu v oboru arabistika a politologie. V současné době je studentem moderních blízkovýchodních studií a hebrejštiny na St. Antony’s College v Oxfordu. Feminismus pro něj znamená formu boje proti kolonialismu a zásadní součást národního osvobození Palestiny. Svobodná Palestina je pro něj taková, ve které neexistuje exkluze z práv ani politického projektu na základě etnicity, genderu nebo třídy. Svobodná Palestina je pro adama antitezí útlaku a nadějí pro všechny.