Druhá : směna


Alžběta Stančáková

​​Alžběta Stančáková (nahodilá zájmena) je spisovatelka. Jednou za ní kdosi po autorském čtení přišel a řekl: „Dobrý, až na ten feminismus.“ Hodně času tráví v práci. Když zrovna nepracuje, píše, fotí, skáče přes švihadlo, nebo se učí cizí jazyky.