Druhá : směna


Aňu René

Aňu René (ona/jejich) studuje sociologii a sociální práci na Masarykově univerzitě. Pracuje především s osobami bez přístřeší, drogově závislými a lidmi s autismem. Věnuje se environmentálnímu a antimilitaristickému aktivismu. Ráda diskutuje všemožná sociální témata, nebo jen náruživě vede plané řeči. Je z rodiny bohaté na kulturní kapitál, ale nepříliš bohaté na peníze, pročež vyrostla ve vagabundskou bonvivánku. V akademickém i profesním životě ji zajímají nerovnosti a neviditelné formy útlaku, s feminismem tak pracuje často a ráda.