Druhá : směna


Barbora Nemčeková

Barbora Nemčeková (ona/jej) pochádza z Nitry, kde študovala na gymnáziu. Vyštudovala Katedru audiovizuálnych štúdií na VŠMU v Bratislave, kde už niekoľko rokov žije. K feministickým myšlienkam sa dostala ako dieťa prostredníctvom kníh, neskôr ju zradikalizovala nespravodlivosť, ktorú si všímala v domácnosti a všade okolo seba. Venuje sa filmovej publicistike a kritike, dramaturgii kina, ale píše aj eseje týkajúce sa práce či neoliberálnej apropriácie feminizmu. Vo svojej diplomovej práci sa venovala teórii male gaze. Zaujíma ju analyzovať, akými spôsobmi reprodukujú (audiovizuálne) diela patriarchálne a kapitalistické naratívy, alebo ako ich – naopak – de(kon)štruujú. Rada zhromažďuje knihy, číta poéziu a analyzuje všetko vrátane filmov. Miluje holuby a psíky.