Druhá : směna


Elias M.

Elias M. (on/oni/ono) je študentom psychológie v Ostrave kde sa aj angažuje v rámci kolektívu Ostravský PRAJD. Feminizmus pre nich znamená vymedzenie sa proti cishetero normám, kapitalizmu a všetkým ďalším formám útlaku.