Druhá : směna


Ester Es Topolářová

Ester Es Topolářová (ona/její) je odborová organizátorka pocházející a působící v Brně. Vystudovala kulturní antropologii, kde se zabývala komunitní péčí v aktivistických hnutí, politickou imaginací, a zakotvení solidarity v identitách (skrze Nancy Fraser a Lindu Alcoff). Doma na okně pěstuje kaktusy, protože vyžadují hodně trpělivosti.