Druhá : směna


Eva Macková

Eva Macková (ona, její) se už víc než dekádu v českém občanském sektoru angažuje za lepší a spravedlivější svět. S oblibou se zapojuje do komunitně-kulturních projektů, chodí krajinou a největší smysl v životě jí dává práce s půdou. Lidé o ní občas říkají, že je urputná feministka, ale ona vlastně neví, co by to mělo znamenat. Dosažené formální vzdělání ani aktuální zaměstnání ji nedefinují jako člověka.