Druhá : směna


Markéta Svobodová

Markéta Svobodová (ona/její) se dostala k feministickému myšlení docela náhodou při studiu teorií mezinárodních vztahů. Byť je četba teorie stále její oblíbenou hot girl summer aktivitou, snaží se teď principy solidarity, péče a emancipace aplikovat hlavně v praxi na svůj každodenní život—jak sama k sobě, tak při budování vztahů s druhými. Mimo to hodně pracuje na udržování svého psychického zdraví a nalézání způsobů přežití v pozdněkapitalistické realitě.