Druhá : směna


Martin Čech

Martin Čech (on/one) pochází z moravského venkova a rodiny dělnických profesí vyznávajících něcismus. Pro podporu ve formě sirotčího a od matky vdovčího důchodu získal dostatečný prostor pro vystudování vysoké školy. To mu umožňuje se nejen ve volném, ale momentálně částečně i pracovním čase věnovat se hledání odpovědi na otázku, co je správné dělat.