Druhá : směna


Zora Hesová

Zora Hesová se skrze studium islámské středověké filosofie dostala ke zkoumání nejen moderního islámu, ale toho, jak se formují různé formy odporu k modernitě a vynalézají různé tradice, v politice i v náboženství. Učí politologii na Filosofické Fakultě Karlovy University. V posledních době s kolegy zkoumá tzv. kulturní války a animuje projekt Olipol, který pracuje na tom, jak chápat a prolamovat společenskou polarizaci. Od prosince 95, kdy skončilo obležení Goražde, se pravidelně vrací na Balkán.