Druhá : směna


Zuzana Ďaďová

Zuzana Ďaďová (ona/jej) vyštudovala hispanistiku na FF MU a vo svojej dizertácii sa venovala sociolingvistike španielskych dialektov. Baví ju pozorovať, ako sa jazyk mení v meniacej sa spoločnosti. Pracuje v IT a vo voľnom čase tvorí instagramový účet Čo hovoríš, ktorý sa venuje vzťahu jazyka a spoločnosti, nárečiam, jazykom vo svete, pôvodu slov či evolúcii jazyka. Bavia ju cudzie jazyky, hlavne taliančina a španielčina. Rada číta beletriu a pozerá filmy a seriály.