Druhá : směna


Becky Kay Livingstonová

Becky Kay Livingstonová (ona/její) je studentkou Pedagogické fakulty MUNI a po ukončení studia z ní bude učitelka, což je jedna z jejích vášní. Vadí ji veškeré nespravedlnosti světa, jakákoliv nerovnost a diskriminace. Svou pedagogickou praxi chce zasvětit právě tomu, abych děti mohla učit o důležitosti rovnosti a respektu mezi lidmi a mohla tak budovat prostředí bezpečné pro všechny. Feminismus bere jako boj za rovnost, a to všech. Není ji jedno, co se děje na druhé straně zeměkoule, feminismus je podle ji komplexní boj za férovost na celém světě, boj proti jakékoliv diskriminaci, rasismu, homofóbii a jakýmkoliv projevu nenávisti. Myslí si, že bychom se celý život měli vzdělávat a hlavně si navzájem naslouchat, respektovat práva ostatních a nešířit nenávist.