Druhá : směna


Proč jsme se rozhodly pro Druhou směnu

:Maja Vusilović

:Magdalena Šipka

Autorka: Eva Koťátková

Cílem webového magazínu, který dnes spouštíme, je nabídnout prostor feministickému myšlení, a to v podobě delších textů, úvah, rozhovorů a reportáží. Jsme otevřeně levicové médium. Věříme, že na poli veřejné debaty je třeba textů kritizujících současné opresivní struktury a zároveň reflektujících naše vlastní strategie a taktiky ve snaze o vytváření rovnoprávnějšího světa.

Pandemie způsobená virem COVID-19 nám ukázala, že svět stojí na neviditelné práci a péči, která je podceněná a privatizovaná. Rychle se tak stala symbolem strukturálních nerovností. Mnoho žen a dalších pečujících pracuje neustále na dvě směny - naplno v práci a naplno doma. V době zvyšujících cen slyšíme z televize, že máme začít chodit na brigády a přidat si tak směnu další. Chceme pojmenovat neudržitelnost takto nastaveného světa. Pracovní podmínky většiny žen, migrantek a migrantů vůbec neladí s liberálním snem o tom, že každý a každá se může vypracovat. Zdá se, jako kdybychom si dnes mohli koupit všechno, kromě toho co skutečně potřebujeme.

Korporátní feminismus nám nestačí, protože mít vyrovnaný počet žen a mužů v žebříčku miliardářů nepřispívá nikomu jinému, kromě jich samých. Nestačí nám pohádka o tom, že každá osoba se může stát přísnou šéfovou. Potřebujeme společně budovat transformační feminismus, který se nesnaží ženy a queer lidi pouze zapojovat do stávajících, mnohdy opresivních pořádků, ale naopak pojmenovávat strukturální nerovnosti a paradoxy, které kvůli nim vznikají. Potřebujeme nové infrastruktury a instituce, které si váží péče, naslouchají hlasům pracujících, chápou naši vzájemnou rozdílnost jako výhodu a nestaví svoje struktury na logice útlaku jiných a slabších.

Ve feminismu se potkáváme všichni a především se stavíme za ty, kteří v důsledku stávajících podmínek trpí nejvíce. Všímáme si, že zkušenosti s útlakem, sexualizovaným násilím a horšími platovými podmínkami má v dnešní společnosti téměř každá osoba, a obzvláště lidé s postižením, matky samoživitelky, migrantky a migranti, queer a trans lidé nebo lidé bez domova.

Druhý svět

Cílem webového magazínu, který dnes spouštíme, je nabídnout prostor feministickému myšlení, a to v podobě delších textů, úvah, rozhovorů a reportáží. Jsme otevřeně levicové médium. Věříme, že na poli veřejné debaty je třeba textů kritizujících současné opresivní struktury a zároveň reflektujících naše vlastní strategie a taktiky ve snaze o vytváření rovnoprávnějšího světa. Nejsme perfektní a perfektními se ani nehodláme stát. Ve světě, který nás tlačí k neustálému růstu ve všech kodifikovatelných sférách, si volíme možnost být work in progress a růst především jako lidé - společně s naším čtenářstvem. Feminismus je pro náš především každodenní praxe a žitá zkušenost. Náš pohled na věc je inherentně queer, protože překračuje stereotypní představy o tom, jak bychom měly vystupovat a učí nás, jak milovat odvážně a jinak.

Záměrem Druhé směny je také pojmenovat feministickou zkušenost lidí z “druhého světa”. Nemáme stejné podmínky jako feministky v západních státech s rozvinutým sociálním systémem a silnými demokratickými institucemi, ale jsme unavené z toho, že za nás mluví ostatní. Chceme mít vlastní hlas. Žijeme v České republice, která má z ekonomického hlediska blízko k montovně. Stát nechává mnoho lidí padnout na dno. Společnost trpí exekucemi, nízkými mzdami a nedůstojnými podmínkami ve světě práce. Ve světě informací se pak často odvolává k pochybným “tradičním” autoritám. V Druhé směně ale věříme, že jiný a lepší svět je možný.

Redakční tým

Redakční tým Druhé směny nyní tvoří dvě české publicistky, Maja Vusilović a Magdaléna Šipka, které se podílely na spoluzaložení tohoto web magazinu. Ke vzniku Druhé směny velkým dílem přispěl Kristian Maňas z brněnského studia Florian Karsten, a to nejen vytvořením vizuální podoby magazínu. Publicistky Eliška Koldová a Ela Plíhalová se podílely nejen skrze své texty, ale i cenné rady a práci na sociálních sítích - ano, sledujte nás na Instagramu, Twitteru a Facebooku!

Vzhledem ke stávajícím finančním zdrojům Druhé směny jsme se rozhodly každý měsíc vydat čtyři texty, jež se vždy setkají v jednom tématu, které je podle nás v českém feministickém diskurzu podreprezentováno. Pro tento účel jsme si vybraly každé první pondělí v měsíci, kolem 17 hodin, tedy v čase kdy začíná naše druhá směna. Můžete nás dostávat přímo do své schránky.

Vznik Druhé směny by nebyl možný bez laskavé podpory Nadace Rosy Luxemburgové v Praze, které tímto textem děkujeme. Její podpora feministických a kritických akcí, publikací a dalších aktivit v České republice a na Slovensku je nepřehlédnutelná.

Květnové vydání

Tématem květnového vydání je naše pojetí levicového feminismu. Kromě tohoto textu vám přinášíme tři další články, které kriticky reflektují současné podoby feministického myšlení a snaží se nalézt cesty k dialogu s jiným. V rozhovoru vedeném Magdalenou Šipka vybízí redaktorka Deníku Alarm, dokumentaristka a publicistka Apolena Rychlíková k naslouchání zkušenostem žen. Publicistka Ela Plíhalová ve svém textu Co dostaneme, když dosáhneme toho, co chceme? Levicové a postkoloniální čtení Zákonu lásky přemýšlí nad činností hnutí Jsme fér, zkoumá odkud přichází internalizovaná potřeba budovat nukleární rodiny a ptá se komu vlastně slouží. Eliška Koldová se v článku Na vrcholu za každou cenu, aneb Česko hledá prezidentku ptá, jestli důraz na větší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, které v českém veřejném diskurzu dominuje, představuje skutečně emancipační feministickou praxi. Vybízí k oslovení širších mas spojením dělnictva a nových sociálních hnutí.

Druhá směna je web magazínem, který chyběl nám. Doufáme, že i vy v něm najdete inspiraci a společně s námi určíte směr, kterým se vydá.

Autorka: Eva Koťátková