Druhá : směna


Feministická pedagogika utlačovaných

vydání říjen 2023

kdy jsme se naposledy dotýkalx –
navzájem? vlastního těla? země?
statistiky nás přibližují sebevraždě
sotva tě slyším – sotva slyším sebe
zavři oči:

odchod je nalezení jiného místa
hranice jen skleněná tabule
jizvy nám budou průvodcem
střepy – šperky kolek krků a zápěstí

nepatříme
neumíme jejich jazykem – nechceme
když se ptají – mlčíme držíme se
a nasloucháme jen vlastnímu dechu

Petya Stach

Vydání přinesli*y